אדם הראשון קיים כל התורה קודם שנתנה (תשס”ב)

מרן הגאב"ד שליט"א