אכילה ומלאכה לפני התפילה (תשנ"ח)

מרן הגאב"ד שליט"א