דברי הספד עם כלות השבעה על הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (תשע"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א