דברי הרב ודברי התלמיד- דברי מי שומעין (תשנ”ט)

מרן הגאב"ד שליט"א