דברי זיכרון על כ"ק האדמו"ר מצאנז זצוק"ל – בעל הדברי יציב

מרן הגאב"ד שליט"א