דיני קריאת התורה למי שאינו יכול לצום (תשנ"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א