הדלקת נר חנוכה מפני החשד (תשס"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א