ההספד על אשת חבר למורינו הגאב”ד שליט”א

מרן הגאב"ד שליט"א