הטיפול בחולה הסופני – 5777Terminal Sedation

מרן הגאב"ד שליט"א