ועשית הישר והטוב- לפנים משורת הדין (תשס"א)

מרן הגאב"ד שליט"א