מידת האחריות שיש על המדביק אחרים במחלה (תש"פ)

מרן הגאב"ד שליט"א