משנת החתם סופר לרגל היארצייט כ"ה תשרי שבתון בשבת (תשפ"א)

מרן הגאב"ד שליט"א