נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ח)

מרן הגאב"ד שליט"א