סכנת איבר בשבת ( מוצש”ק במדבר תשע”ו)

מרן הגאב"ד שליט"א