פתיחת כספת תרופות ע"י קורא ביומטרי בשבת (כסלו תשע"ו)

מרן הגאב"ד שליט"א