שיחת התעוררות לקראת חודש אלול (תשס"ה)

מרן הגאב"ד שליט"א