אגרות בית הדין דרכי תורה

אגרות בית הדין

 

200 ₪ פתיחת תיק – לתשלום ע"י התובע

250 ₪ צו מניעה – לתשלום ע"י התובע

120 ₪ למסירה ע"י שליח ביה"ד – לתשלום ע"י התובע

200 ₪ מדיון שני ואילך על כל דיון – לתשלום שני הצדדים בשווה

1500 ₪ פתיחת תיק ערעור על פסק דין בפני הרכב ביה"ד לערעורים – לתשלום המערער


מושב בית הדין בהרכב מיוחד – והרכב בית הדין לערעורים

100 ₪ פתיחת תיק – לתשלום ע"י התובע

1000 ₪ לכל דיון – תשלום התובע בתחילה וביה"ד יקבע בסוף ההליך בכמה לחייב את הנתבע להשתתף

1000 ₪ לקבלת פסק דין מנומק – לתשלום שני הצדדים בשווה


אגרת ביקור

במקרה שבית הדין נדרש לסיור במקום הסכסוך, על פי החלטת בית הדין תגבה אגרה נוספת בשיעור של עד 1,500 ₪ שתשולם על ידי שני הצדדים בשווה.