פירות האילן ופרי האדמה

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה יום ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילנות (ר"ה ב' ע"א) ומנהגים שונים נהגו ביום זה, יש שנהגו לאכול ביום זה מפרי העץ כמובא במגן אברהם סי' קל"א ס"ק ט"ז. ולכבוד יום זה נדון ביסוד גדר פרי וירק, מה נחשב פירות האילן ומה נחשב ירק, ויש נפ"מ להלכה בגדרים יסודיים אלה לגבי כמה וכמה דיני תורה.   הנה בג' סוגיות בש"ס…