ברית תורה שבעל פה

מרן הרב אשר וייס

    “כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל” (ל”ד כ”ז). “לא כרת הקב”ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל” (גיטין ס’ ע”ב).  ויש להבין מהי כריתת ברית זו ומדוע נכרתה רק על תורה…

ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם

מרן הרב אשר וייס

     “אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים (מגילה י”ג ע”ב).  גזירת המן ואחשורוש “להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים” כה קשה היתה עד שהקב”ה הקדים רפואה למכה, וממכה…