כמעשה לבנת הספיר

מרן הרב אשר וייס

    "ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר" (כ"ד י') "ותחת אפיפרון דרגליי דמייצע תחות כורסיה הי כעובד ספרנון מידכר שעבודא דשעבידו מצראי ית בני ישראל בטינא ובלבנין והון נשייא בטשן ית טינא עם גובריהון, הות תמן ריבא מפנקתא מעברתא ואפילת ית עוברא ואיתבטש עם טינא נחת גבריאל ועבד מיניה לבנתא ואסקיה…

פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

מרן הרב אשר וייס

     הנה השבוע חוזרים אנו אל מעמד הר סיני וקבלת התורה ושוב קוראים אנו על בני ישראל שהקדימו נעשה לנשמע. מעמד נשגב זה נצטוינו שלא להשכיחו לעולם. "השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך (דברים ד' ט') עד שלדעת הרמב"ן הוי ל"ת ממש ממנין הלאוין (עיין במצוות ששכח הרמב"ם בספר המצוות).  ויש…