פסקי הלכה בדיני השבת אבידה

קטגוריה: כי - תצא

א באבידות השכיחות בזמה"ז רבים שואלים כדת מה לעשות במציאות השכיחות בזמן הזה, דהלא אנו חיים בחברה הברוכה בשפע רב, והחסיד שעיניו למטה מוצא יום יום דברים רבים מעוטי ערך, חלקם יש בהם סימן אבל בפועל אין הבעלים באים לדרוש את שלהם, ונמצא כל הבית כולו מלא אבידות. ובאמת נראה דאין כל צורך להחזיק מציאות…