ואל ילבין פני חברו ברבים

קטגוריה: מקץ

הקשה האור החיים הק' מדוע המתין יוסף עד ביאת בנימין כדי לשלוח להודיע לאביו שעודנו חי, ומדוע לא בישר לו מיד בעלותו לגדולה להסיר בגדי אלמנותו, והוא מותיב והוא מפרק, לפי שחשש יוסף לכבודם של אחיו שלא יתבזו בפני יעקב אביהם, דהלא הם אמרו "חיה רעה אכלתהו", והנה עוד יוסף חי ויתגלה קלונם ושקרם, לכך…