והאלקים ניסה את אברהם

קטגוריה: וירא

"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (כ"ב א'-י"ב) האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. הרר"א בצעטיל קטן אות ט"ז עיקר חיותו של אדם בעולם…