והנה ה' ניצב עליו

קטגוריה: ויצא

 הן כבר ידענו מה שהשריש לנו רבינו הרמב"ן "מעשה אבות יצירה לבנים" (פירוש הרמב"ן תחילת ספר שמות), ויסוד זה עובר כחוט השני בדבריו בכל ספר בראשית. ובדרכו של הרמב"ן נצעד גם אנו בפרשה זו במה שאירע ליעקב אבינו ובמה שנתגלה לו.  אחת התופעות המופלאות בדברי ימי עמנו היא הגלות, גולה אחר גולה, גולה וסורה, לא…