ציון במשפט תפדה

קטגוריה: ויצא

  "כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" (כ"ח כ"ב)  עסקנו היום במצות צדקה בכללה ובסגולת מעשר כספים בפרט. במצוה זו, ובה בלבד, מותר לנסות את הקב"ה, והוא היושב במרומים מבטיח "אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג' י"ג).  וכבר אמרו חכמים (כתובות ס"ו ע"ב) "מלח ממון…

והנה ה' ניצב עליו

קטגוריה: ויצא

 הן כבר ידענו מה שהשריש לנו רבינו הרמב"ן "מעשה אבות יצירה לבנים" (פירוש הרמב"ן תחילת ספר שמות), ויסוד זה עובר כחוט השני בדבריו בכל ספר בראשית. ובדרכו של הרמב"ן נצעד גם אנו בפרשה זו במה שאירע ליעקב אבינו ובמה שנתגלה לו.  אחת התופעות המופלאות בדברי ימי עמנו היא הגלות, גולה אחר גולה, גולה וסורה, לא…

עולים ויורדים בו

קטגוריה: ויצא

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש… ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו והנה ד' נצב עליו וגו'" (כ"ח י' – י"ג).  דרכים רבות נאמרו ע"י חז"ל ורבותנו הראשונים בביאור חלום פלאי ונשגב זה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי…

בית אלקים ושער השמים

קטגוריה: ויצא

"ויחלם והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו" (כ"ח י"ב). "סולם בגי' קול שקול תפילת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו וכן עלה המלאך בלהב הקרבן, והתפלה היא העבודה לכך כל מי שמכוין בתפלתו הסולם שלם בשליבותיו ויכולים לעלות בו" (בעל הטורים).  עוד כתב הבעה"ט "סלם בגימ' סיני שהראהו…