כשם שכבש א"א את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם

קטגוריה: וירא

 הנה כתב רש"י (ויקרא כ"ו מ"ב), "וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח ע"ג המזבח".  וזה מזמן נתקשיתי מברכת הזכרונות בר"ה, בה אנו אומרים "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, בא"י זוכר הברית", הרי…

והאלקים ניסה את אברהם

קטגוריה: וירא

"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (כ"ב א'-י"ב) האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. הרר"א בצעטיל קטן אות ט"ז עיקר חיותו של אדם בעולם…

כי ירא אלוקים אתה

קטגוריה: וירא

"ויקרא אליו מלאך ד' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (פרק כ"ב, י"א-י"ב)  "וישלח אברהם את ידו הוא שולח יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות דמעות ונופלות דמעות לעיניו של…

תפילות אבות תקנום

קטגוריה: וירא

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז) אין עמידה אלא תפילה מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית… תפילות אבות תקנום    (ברכות כ"ו ע"ב).  דורשי רשימות דרשו, בשמו של כל אחד מן האבות נרמזת תפילתו המיוחדת, באות השניה של שמותיהם. ב' דאברהם רמז היא לתפלת הבקר, צ' דיצחק רמז היא לתפלת…