בענין חזקה במצוות (תש"ע)

קטגוריה: כי - תבוא

הנה הימים הנוראים ממשמשים ובאים, והרבה שאלות נשאלות במשך הדורות בענין חזקה במצוות, בתפילות הש"צ בראש השנה וביוה"כ, וכן לגבי בעל תוקע ובעל מקרא, ונקדים ונשנה פרק זה. "אדם שהחזיק במצוה כגון גלילה או ס"ת וארעו אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס בטלה…