ירושת רבנות ושררה

קטגוריה: פנחס

"יפקד ה' אלקי הרוחות איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם" (כ"ז ט"ז). "וידבר משה אל ה' לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות, מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן אמר משה הרי השעה  שאתבע בה צרכי אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי, אמר…