כותל המערבי (תשס"ח)

קטגוריה: תרומה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח'). "א"ר חמא לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו" (שמו"ר ב'). "כבר נשבע הקב"ה לדוד שאינו חרב לעולם" (שהש"ר ב'). משחרב בית מקדשנו ותפארתנו, בעוונותינו שרבו, אין לנו אלא שריד בית מקדשנו שממנו לא זזה שכינה מעולם. ונעסוק היום בהלכותיו, פרטיו ודקדוקיו. הנה…