לתת הצעירה לפני הבכירה (תש"ע)

קטגוריה: ויצא

"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (כ"ט כ"ו). "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים" (במדבר (ל"ו י"א). "ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה" (במדבר כ"ז א'). "להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן, מסייעא ליה לרבי אמי דא"ר אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך…