מלאכת אוכל נפש ביו"ט (תשס"ח)

קטגוריה: בא

"וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (י"ב ט"ז). שימוש במים חמים ביו"ט נשאלתי אם מותר להשתמש ביו"ט במים חמים שחוממו מערב יו"ט. יסוד השאלה הוא בעובדה שכאשר מוציאים מים מן הדוד שבו התחממו נכנסים תחתיהם מים פושרים…

מלאכת אוכל נפש (תשנ"ז)

קטגוריה: אמור

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה' בכל מושבותיכם" (כ"ג ג'). "ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אשה לה' שבעת ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו" (ז'-ח'). "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם…