נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

קטגוריה: בראשית

  "ויאמר אלקים נעשה אדם, נתיחד בעשיית האדם מאמר בעבור גודל מעלתו, כי אין טבעו כטבע החיה והבהמה אשר במאמר הקודם לו וכו', ואמר 'בצלמנו כדמותנו' כי ידמה לשניהם, במתכונת גופו לארץ אשר לוקח ממנה וידמה ברוח לעליונים שאינה גוף ולא תמות, ואמר בכתוב השני 'כי בצלם אלקים ברא אותו' לספר הפלא אשר נפלא בו…