עולים ויורדים בו

קטגוריה: ויצא

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש… ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו והנה ד' נצב עליו וגו'" (כ"ח י' – י"ג).  דרכים רבות נאמרו ע"י חז"ל ורבותנו הראשונים בביאור חלום פלאי ונשגב זה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי…