קבלת עול מצוות בגירות (תשס"ח)

קטגוריה: חג השבועות, יורה דעה

"ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלקיך אלקי באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך" (רות א' ט"ז – י"ז). א גר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד   הנה נתחבטו האחרונים בגר…