קריאת התורה בשני וחמישי (תשס"ד)

קטגוריה: בשלח

וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים (ט"ו כ"ב). "ושיהו קוראין בשני ובחמישי עזרא תיקן והא מעיקרא הוא מיתקנא דתניא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים כיון שהלכו שלשת ימים בלא תורה נלאו עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהו קורין בשבת…